Izvješćeo provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022.godine s projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu

24 studenoga, 2021
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana