JAVNA NABAVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA

24 lipnja, 2018

Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava.

Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditelja.

Poziv i dokumentacija slijede:

Poziv i dokumentacija za nadmetanje – Radovi uređenja različitih puteva i ulica

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana