Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta NC-14 NC-12 – Uvala Blace

18 svibnja, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana