Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 11.000,00 Eur do 26.540,00 Eur i/ili radova procijenje vrijednosti od 26.000,00 Eur do 66.360,00 Eur - Nadzor izvođenja radova po ugovoru o građenju za radove "izvanredno održavanje dijela lokalne ceste br. LC 69070 (Prožura (D120) - Okuklje - Maranovići (D120) na dionici između naselja okuklje i Prožurska Luka"

25 kolovoza, 2023
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana