Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00kn do 70.000,00 kn i /ili radova do 150.000,00 kn – Elaborat okvirne procjene zgrada u potencijalnom vlasništvu Općine i dijela građevinskog i negrađevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Mljet

4 ožujka, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana