Odluka o pristupanju žurnoj jednostavnoj javnoj nabavi – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn – Pojačano održavanje uz minimalnu izgradnju PŠPP D120 (obilaznica B. Polje) – groblje sv. Vlaho

25 studenoga, 2019
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana