POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU STRUČNE PODRŠKE U RAZVOJU I PRIJAVI PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA PROJEKT IZGRADNJE NC18 U UVALI SUTMIHOLJSKA

4 travnja, 2024

Pozivaju se potencijalni ponuditelji na dostavu ponuda za pružanje usluge: Usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga „Građenje  građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – asfaltne prometnice u Uvali Sutmiholjska u dijelu naselja Babino Polje, duljine 876,20 m na novoformiranoj k.č.br. 8781/101 k. o. Babino Polje nastaloj od dijelova k.č.br. 8781/4. 8781/8, 8781/9 i 8781/60 i dijelu k.č.br. 8781/82, sve k. o. Babino Polje oznake iz Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 10/2022 i 8/2023): NC18 NC-5 – zapadna granica k.č.br. 8781/4 k.o. B. Polje“ u sklopu Natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima pri građenju i rekonsktrukciji nerazvrstanih cesta; CPV: 71240000 - Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2024. godine do 13:00 sati.

Poziv s relevantnim prilozima za davanje ponude, kao i relevantnim podlogama, slijedi:

 

Poziv na dostavu ponude
Poziv dostava ponude - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Ponudbeni list
Ponudbeni list - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 1
Izjava br. 1. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 2.
Izjava br. 2. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 3.
izjava br. 3. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 4.
Izjava br. 4. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 5.
Izjava br. 5. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Izjava broj 6.
Izjava br. 6. - usluga stručne podrške u razvoju i prijavi projektnog prijedloga za projekt izgradnje NC18

Građevinska dozvola NC18 Uvala Sutmiholjska
Građevinska dozvola cesta Uvala Sutmiholjska

Rjesenje o produljenju gradevinske dozvole NC18 Uvala Sutmiholjska
Rjesenje o produljenju gradevinske dozvole

Potvrda pravomoćnosti produženje građevinske dozvole NC18 Uvala Sutmiholjska
Sken potvrda pravomoćnosti produženje GD cesta Vala

Odgovor MINGOR o potrebi ocjene na okoliš
Sken odgovora MINGOR ocjena okoliš

Troškovnik
Troškovnik NC18_Sutmiholjska

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana