PREDNACRT PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE

17 lipnja, 2021

U postupku izrade i donošenja Plana razvoja Općine Mljet do 2027. godine izrađen je od konzultanta, uz aktivno sudjelovanje organa i tijela Općine Mljet i drugih relevantnih otočnih subjekata, nacrt prijedloga Plana.

U daljnjem postupku izrade i donošenja Plana najaktivnije će sudjelovati imenovani koordinator i imenovana Radna skupina, ali je za konačnu varijantu Plana dragocjeno učešće svih zainteresiranih otočnih subjekata.

Stoga se poziva sva lokalna otočna zajednica da u pismenoj formi, poštom, predajom pisarnici ili na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr  da svoje primjedbe, mišljenja, prijedloge i sugestije.

Prednacrt prijedloga Plana slijedi:

Plan-razvoja-Općine-Mljet-do-2027.-prednacrt-prijedloga

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana