Zahtjev za dostavu ponuda- Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti os 20.000,00 kn do 80.000,0 kn za robu i usluge i 200.000,00 kn za radove – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

17 siječnja, 2022
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana