Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankpom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 10/19) – Sanacija seoskog puta (ulice)ispod zgrade stare Općine

4 ožujka, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana