ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE IZGRADNJE ŠUMSKE - PROTUPOŽARNE PROSJEKE DO ODAŠILJAČA OiV D.O.O. ZAGREB NA SVETOM SPASU

5 listopada, 2023

Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet, a u skladu s sporazumom o 100%-tnom sufinanciranju, započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Zahtjev za dostavu ponude šumska prosjeka Sveti Spas

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana