JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

24 veljače, 2020

Općina Mljet raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina – zemljišta, a predmet prodaje su građevinske parcele unutar građevinskog područja za stambenu namjenu – planirano i  građevinska parcela unutar građevinskog područja za ugostiteljsko - turističku – planirano na predjelu Uvala Sutmiholjska upisane u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje kako slijedi: k.č.br. 8781/26 površine 566 m2; 8781/27 površine 558 m2; 8781/28 površine 529 m2; 8781/29 površine 511 m2; 8781/30 površine 569 m2; 8781/31 površine 571 m2; 8781/32 površine 535 m2; 8781/34 površine 532 m2;  8781/35 površine 502 m2 i 8781/41 površine 1.169 m2 i k.č.br. 8781/62 površine 14.757 m2.

Informacije na tel: 020/745-391, mob: 098/455-864 i e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr

Tekst javnog natječaja sa svim relevantnim prilozima  i obrascem ponudbenog lista slijedi:

Javni natječaj prodaja zemljišta predio Uvala Sutmiholjska

Z.k. izvadak prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

Posjedovni list prodaja zemljišta predio Uvala Sutmiholjska

Kopija katasatarskog plana prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

UPU Sutmiholjska - namjena površina

UPU Sutmiholjska - uvjeti gradnje

UPU Sutmiholjska - odredbe za provođenje

Obrazac ponudbenog lista prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana