JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET- DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

8 travnja, 2019

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/18-01/72

URBROJ: 2117/1-09/1-19-04

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU 

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET-  DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš zahvata povećanja kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak u Općini Mljet do 640 tona godišnje, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 14. ožujka 2019.
  2. Javna rasprava Studije trajat će 30 dana, u vremenu od 11. travnja 2019. do zaključno 10. svibnja 2019.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i dva netehnička sažetka Studije te Knjiga primjedbi.
  4. Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu, 24. travnja 2019. u 10:00 sati, u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje,
  5. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  6. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.
  7. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  8. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

v.d. pročelnika

Miho Baće

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana