KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 16.05.2021.GODINE ZA OPĆINU MLJET

19 svibnja, 2021

Objavljuju se konačni rezultati lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021.godine za Općinu Mljet i to za Općinsko vijeće Općine Mljet i Općinskog načelnika Općine Mljet.

Konačni rezultasti se objavljuju na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet

Odluke o utvrđivanju konačnih rezultata slijede:

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općisnko vijeće

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općinskog načelnika

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana