NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

10 travnja, 2023

https://www.opcinamljet.com.hr/documents/nacrt-prijedloga-proracuna-opcine-mljet-za-2020-godinu-s-projekcijama-za-2021-i-2022-godinu/

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana