NOVI CJENICI JAVNE OTOČNE VODOOPSKRBE

16 srpnja, 2018

Nakon dovođenja vode s kopna pružatelji usluge javne vodoopskrbe na području Općine Mljet: Voda Mljet d.o.o. Babino Polje i NPKLM vodovod d.o.o. Korčula donijeli cjenike javne otočne vodoopskrbe i na njih priskrbili propisanu prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Odluke o davanju prethodne suglasnosti koje sadrže cjenike kao prilog slijede:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik vodnih usluga za područje Općine Mljet Voda Mljet d.o.o.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga za područje Općine Mljet - NPKLM vodovod d.o.o.)

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana