OPĆINSKI NAČLNIK

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka na okoliš

31 ožujka, 2023
Odluka-o-zapocinjanju-postupka-Ocjene-o-potrebi-strateske-procjene-utjecaja-IDUPU-naselja-Sobra-na-okolis

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za 2022. godinu

31 ožujka, 2023
Izvjesce-o-Planu-provedbe-gospodarenja-otpadom-Opcine-Mljet-za-2022.-godinu

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE

31 ožujka, 2023
ID-Plan-javne-nabave-2023.-I.-ID-1

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Marija Puhjera

31 ožujka, 2023
Odluka-o-potpori-novorodeno-dijete-Tanja-Puhjera

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. godinu

2 ožujka, 2023
PLAN-DJELOVANJA-U-PODRUCJU-PRIRODNIH-NEPOGODA-OPCINE-MLJET-ZA-2023.-GODINU-FINAL
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana