OTVOREN RAČUN POSEBNE NAMJENE ZA POMOĆ STRADALIMA U POTRESU

18 siječnja, 2021

Općina Mljet otvorila je kod OTP banke d.d. Split račun za posebne namjene za pomoć stradalima u potrasu  na Banovini, IBAN broj: HR1024070001500013208.

Građani Općine Mljet i gospodarski subjekti mogu prema svojim mogućnostima i željama na ovaj račun uplaćivati svoje dobrovoljne priloge, a ukupan prikupljeni iznos biti će u konačnici Odlukom nadležnog tijela Općine upućen najpotrebitijima.

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana