OTVORENA OBNOVLJENA ZEMLJIŠNA KNJIGA ZA KATASTARSKU OPĆINU GOVEĐARI

7 ožujka, 2023

Općinski sud u Dubrovniku objavio je da je obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Goveđari.

Objava je izvršena oglasom od 7.ožujka 2023. godine

Oglas slijedi:

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana