PREGLED BIRAČKIH SPISKOVA ZA IZBORE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

27 travnja, 2018

Meritorna objava vezana uz pregled biračkih spiskova za izbore za Vijeće mjesnih odbora na dan 20. svibnja 2018. godine slijedi:

Objava pregled biračkih spiskova za izbore mjesnih odbora 2018.g.

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana