PRIJAM NAMJEŠTENIKA NA POSLOVIMA I ZADAĆAMA: ČISTAĆ – DOSTAVLJAČ – USLUŽITELJ NA ODREĐENO VRIJEME

11 lipnja, 2018

Namještenica na predmetnim poslovima i zadaćama otišla je na porodiljni dopust na kojem će predvidivo ostati tri i po godine.

Slijedom ovoga potrebno je izvršiti prijam jednog izvršitelja na određeno vrijeme, do njezinog povratka s bolovanja, na određeno vrijeme.

Sukladno odredbama Zakona dostavljena je nadležnom Zavodu za zapošljavanje prijava potrebe za radnikom.

 

Prijava potrebe za radnikom slijedi:

PR-prijava potrebe za radnikom

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana