SAZVANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 studenoga, 2019

Za 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020 godinu, prateći proračunski akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Rebalansa Proračuna za 2010. - II. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. - II. ID

Zaključak prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Programa predškolski odgoj 2020.

Zaključak prijedlog Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Zaključak prijedlog Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak prijedlog Zaključka naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2019. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Plan javne nabave za 2019. godinu - III. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2019. godinu - IV. izmjene i dopune

Zaključak prijedloga Zaključka naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Zaključak prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada

 

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana