TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE U VLASNIŠTVU

Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

31 siječnja, 2022
Odluka-imenovanje-direktor-Usluge-Mljet-d.o.o.-12-21

Odluka o davanju razrješnice direktoru Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Usluge-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o gubitku Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-gubitku-Usluge-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o usvajanju Završnog računa Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-usvajanju-Završnog-računa-Usluge-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o davanju razrješnice direktoru Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o raspodjeli dobiti Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o usvajanju Završnog računa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-usvajanju-Završnog-računa-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o davanju razrješnice direktoru Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o raspodjeli dobiti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o usvajanju Završnog računa Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2020. godinu

1 srpnja, 2021
Odluka-o-usvajanju-Završnog-računa-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2020.-godinu

Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

1 srpnja, 2021
Odluka-imenovanje-direktor-Usluge-Mljet-16.06.2021.

R J E Š E NJ E o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Mljet

4 siječnja, 2021
Rješenje-o-imenovanju-člana-VV-JVP-Mljet

Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje zapovjednika JVP Mljet

1 prosinca, 2020
Odluka-poništenje-natječaja-zapovjednik-JVP-Mljet

Odluka o davanju razrješnice direktoru Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2019. godinu

1 rujna, 2020
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o raspodjeli dobiti Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2019. godinu

1 rujna, 2020
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o usvajanju Završnog računa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2019. godinu

1 rujna, 2020
Odluka-o-usvajanju-Završnog-računa-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o davanju razrješnice direktoru Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2019. godinu

1 rujna, 2020
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu

Odluka o raspodjeli dobiti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2019. godinu

1 rujna, 2020
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2019.-godinu
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana