ZAKLJUČENI POPISI BIRAČA ZA IZBORE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA DAN 20. SVIBNJA 2018. GODINE

12 svibnja, 2018

Sa danom 11. svibnja 2018. godine zaključeni su popisi birača za izbore Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet na dan 20. svibnja 2018. godine.

Rješenje o zaključenju slijedi:

Rješenje o zaključenju popisa birača izbori za Vijeća MO-a 2018. godine

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana