ZAKONI I PROPISI

Plan savjetovanja s javnošću Općine Mljet u 2020. godini

8 siječnja, 2020
Plan-savjetovanja-s-javnošću-Općine-Mljet-u-2020.-godini

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Mljet

8 siječnja, 2020
Pravilnik-o-unutarnjem-redu-JUO-Općine-Mljet

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

31 siječnja, 2019
Odluka-o-visini-paušalnog-poreza-po-krevetu

Odluka o komunalnom doprinosu

31 siječnja, 2019
Odluka-o-komunalnom-doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi

31 siječnja, 2019
Odluka-o-komunalnoj-naknadi

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mljet

11 prosinca, 2018
Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-prikupljanja-miješanog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-komunalnog-otpada-na-području-Općine-Mljet

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

11 prosinca, 2018
Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-postupanju-s-životinjama

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet

11 prosinca, 2018
Odluka-bod-komunalne-naknade-B

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

4 lipnja, 2018
Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-komunalnom-redu-na-području-Općine-Mljet
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana