ZAVRŠEN POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE ID PPUO MLJET

14 ožujka, 2019

Odlukom Općinskog načelnika, nakon provođenja u skladu sa Zakonom i Uredbom, završen je predmetni postupak završnom ocjenom da strateška procjena nije potrebna.

Odluka slijedi:

Odluka o netrebanju strateške procjene ID PPUO Mljet

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana