OPĆINSKI NAČLNIK

Zaključak o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

4 prosinca, 2018
Zaključak-o-prijedlogu-Odluke-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-postupanju-s-životinjama

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za ogrjev za 2018. godinu

4 prosinca, 2018
Odluka-o-odobrenju-i-isplati-pomoći-za-ogrjev-za-2018.-godinu

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Mljet

4 prosinca, 2018
Odluka-o-osnivanju-i-imenovanju-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Mljet

Izjava vezana uz utvrđivanje nespornog potraživanja Tina Brala prema Općini Mljet

4 prosinca, 2018
Izjava-vezana-uz-utvrđivanje-nespornog-potraživanja-Tina-Brala-prema-Općini-Mljet

Obrazloženje uz predložene akte za 16. sjednicu Općinskog vijeća

5 studenoga, 2018
Obrazloženje-uz-predložene-akte-za16.-sjednicu-Općinskog-vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji čest.zem. 8781/2 i 8781/64, obje k.o. Babino Polje u postupku javnog natječaja sustavom zatvorenih ponuda

5 studenoga, 2018
Zaključak-o-prijedlogu-Odluke-o-prodaji-č.-z.-8781-2-i-8781-64-k.o.-B.-Polje-javnim-natječajem

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi- Radovi djelomične sanacije nerazvrstane javne ceste Saplunara – Uvala Blace

5 studenoga, 2018
Odluka-o-pristupanju-nabavi-radova-sanacije-ceste-Saplunara-Uvala-Blace

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2018. GODINU – IV. IZMJENE I DOPUNE

5 studenoga, 2018
PLAN-JAVNE-NABAVE-OPĆINE-MLJET-ZA-2018.-GODINU-–-IV.-IZMJENE-I-DOPUNE

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Iris Nodilo

5 studenoga, 2018
Odluka-o-odobrenju-i-isplati-pomoći-za-novorođeno-dijete-Iris-Nodilo

Odluka o odobrenju financijske potpore PD Mljet iz Goveđara radi financiranja pripreme radova na MPO Sobra – Saplunara

5 studenoga, 2018
Odluka-o-odobrenju-financijske-potpore-PD-Mljet-iz-Goveđara-radi-financiranja-pripreme-radova-na-MPO-Sobra-Saplunara

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2018. GODINU – III. IZMJENE I DOPUNE

5 studenoga, 2018
PLAN-JAVNE-NABAVE-OPĆINE-MLJET-ZA-2018.-GODINU-–-III.-IZMJENE-I-DOPUNE

Javni natječaj za davanje u zakup prostora „Doma Zadublje“ u Babinom Polju

5 studenoga, 2018
Javni-natječaj-za-davanje-u-zakup-prostora-„Doma-Zadublje“-u-Babinom-Polju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 78 79 80 81 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana