ZATVORENI POSTUPCI

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU

26 srpnja, 2018
Pristupa se nabavi glavnog projekta za komunalnu vodnu građevinu za prikupljanje i obradu otpadnih voda u Uvali Sutmiholjskoj. Relevantna dokumentacija slijedi: Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda Projektni zadatak – komunalna vodna […]

Zapisnik o primopredaji i okončana situacija Tematske staze Babinog Polja

25 srpnja, 2018
Zapisnik o primopredaji i okončana situacija Tematske staze Babinog Polja

Zapisnik i odluka o odabiru rekonstrukcije javne rasvjete u NP Mljetu i Kozarici

20 srpnja, 2018
Zapisnik i odluka o odabiru rekonstrukcije javne rasvjete u NP Mljetu

JAVNA NABAVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA

24 lipnja, 2018
Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava. Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditelja. Poziv i dokumentacija slijede: Poziv i dokumentacija za nadmetanje – Radovi uređenja različitih puteva i ulica

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA NP MLJET I U NASELJU KOZARICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

19 lipnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda poslan je trojici potencijalnih ponuditelja koji su registrirani za obavljanje predmetne gospodarske djelatnosti, te koji su već sudjelovali u istim ili sličnim nabavama za područje Općine Mljet. Projekt izrađen od VOLT-ING d.o.o. Split oznake T.D.E-202/17 iz veljače 2017. godine dostupan […]

JEDNOSTAVNA JAVNA NABAVA: UREĐENJE OBALE I OBALNE PROMETNICE U NASELJU PROŽURSKA LUKA

23 svibnja, 2018
Upućuje se zahtjev za dostavu ponuda za predmetnu jednostavnu javnu nabavu trojici potencijalnih ponuditelja. Relevantni dokumenti slijede: Zahtjev za dostavu ponude – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju Prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića Troškovnik – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju Prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića Ponudbeni […]

Postupaj jednostavne javne nabave: izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjskoj

10 travnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I meritorno rješenje MZOiE slijede: Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska Ponudbeni […]

Prijedlog Plana korištenja javnih površina

9 travnja, 2018
Prijedlog Plana korištenja javnih površina E-savjetovanje-za-prijedlog plana korištenja javnih površina Obrazac-savjetovanja

Zahtjev ponuda elektroinstalacija zgrada općine

5 travnja, 2018
Zahtjev ponuda elektroinstalacija zgrada općine

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za 2018.g.

29 ožujka, 2018
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet 2018. E savjetovanje za godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet Obrazac-savjetovanja

Opremanje/obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu „smeđe signalizacije“

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put” između naselja Sobra i Babino Polje

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Postupak javne nabave: Tematske staze “Babinog polja” – Smeđa signalizacija

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – […]

Otvoreni postupak javne nabave: Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put”

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – Popravak […]

Postupak jednostavne javne nabave: izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

10 siječnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I relevantni pregledi slijede: Pregled-građevinskih-parcela-u-naselju-Sobra Pregled-velikih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Pregled-malih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Ponudbeni-list-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Poziv-za-dostavu-ponude-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Odluka-o-pristupanju-jednostavnoj-javnoj-nabavi-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri

Postupak jednostavne javne nabave: Provedba rješenja utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjska

10 siječnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: zahtjev za dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju i relevantno rješenje MMPI slijede: Zahtjev-za-dostavu-ponude-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Ponudbeni-list-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Izjava-o-nekažnjavanju-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Rješenje-MMPI-granica-pomorskog-dobra-Uvala-Sutmiholjska
1 9 10 11
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana