ZATVORENI POSTUPCI

Opremanje/obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu „smeđe signalizacije“

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put” između naselja Sobra i Babino Polje

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Postupak javne nabave: Tematske staze “Babinog polja” – Smeđa signalizacija

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – […]

Otvoreni postupak javne nabave: Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put”

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – Popravak […]

Postupak jednostavne javne nabave: izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

10 siječnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I relevantni pregledi slijede: Pregled-građevinskih-parcela-u-naselju-Sobra Pregled-velikih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Pregled-malih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Ponudbeni-list-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Poziv-za-dostavu-ponude-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Odluka-o-pristupanju-jednostavnoj-javnoj-nabavi-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri

Postupak jednostavne javne nabave: Provedba rješenja utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjska

10 siječnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: zahtjev za dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju i relevantno rješenje MMPI slijede: Zahtjev-za-dostavu-ponude-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Ponudbeni-list-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Izjava-o-nekažnjavanju-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj Rješenje-MMPI-granica-pomorskog-dobra-Uvala-Sutmiholjska
1 9 10 11
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana