ZATVORENI POSTUPCI

Zahtjev za ponudu izmjera GZ Žukovac

16 rujna, 2019
Sken zahtjev ponuda izmjera 1-200 Žukovac

Zahtjev za ponudu izmjera različite lokacije

16 rujna, 2019
Sken zahtjev ponuda izmjera 1-200 različito

Zahtjev za ponudu vozila za komunalno redarstvo

9 srpnja, 2019
Sken zahtjeva za ponudu vozilo za komunalno redarstvo

Zahtjev za dostavu ponude Nadstrešnica terminal ispred TZO Mljet

10 lipnja, 2019
Zahtjev za dostavu ponude Nadstrešnica terminal ispred TZO Mljet

Odluka o odabiru ponude Nabava radova uređenja nerazvrstanih javnih cesta po naseljima

10 lipnja, 2019
Odluka o odabiru ponude Nabava radova uređenja nerazvrstanih javnih cesta po naseljima

JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU NERAZVRSTANIH JAVNIH CESTA

30 svibnja, 2019
Odlukom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava. Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditelja. Poziv slijedi: Poziv za dostavu ponude Uređenje nerazvrstanih javnih cesta po naseljima

Odluka odabir ponude sanacija obale u naselju Prožurska Luka

21 svibnja, 2019
Odluka odabir ponude sanacija obale u naselju Prožurska Luka

Zahtjev za ponudu – Sanacija obalnog zida u naselju Prožurska Luka

16 svibnja, 2019
Zahtjev za ponudu – Sanacija obalnog zida u naselju Prožurska Luka

Odluka o prihvatu ponude -Nabava sanacija zida rive u Okuklju

15 svibnja, 2019
Odluka o prihvatu ponude -Nabava sanacija zida rive u Okuklju

Odluka o prihvatu ponude -Nabava građevinskog materijala

15 svibnja, 2019
Odluka o prihvatu ponude -Nabava građevinskog materijala

Odluka o odabiru i zapisnika izgradnja kapelice Sladin Gradac – I. faza

8 travnja, 2019
Sken Odluke o odabiru i zapisnika izgradnja kapelice Sladin Gradac – I. faza

Odluka o prihvatu ponude -Nabava građevinskog materijala za MO-e

28 ožujka, 2019
Odluka o prihvatu ponude -Nabava građevinskog materijala za MO-e

Zahtjev za ponudu građevinski materijal za Mjesne odbore

14 ožujka, 2019
Zahtjev za ponudu građevinski materijal za MO-e

Poziv na ponudu mrtvačnica s kapelicom groblje Sladin Gradac

12 ožujka, 2019
Poziv na ponudu mrtvačnica s kapelicom groblje Sladin Gradac

Zahtjev za dostavu ponude – Deratizacija i dezinsekcija šireg područja svih naselja na području Općine Mljet

26 veljače, 2019
Zahtjev za ponudu – Obvezne preventivne mjere deratizacije i dezinsekcije za 2019.

Zahtjev za dostavu ponude za izradu otočnog prometnog elaborata

7 veljače, 2019
Zahtjev za dostavu ponude za izradu otočnog prometnog elaborata

JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA – ODABIR

6 studenoga, 2018
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja završena je predmetna javna nabava, a nakon čega će uslijediti potpisivanje meritornog ugovora o građenju. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru slijede: Odabir ponuditelja uređenje različitih putova

ODABIR IZVOĐAČA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

29 listopada, 2018
Nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave i otvaranja, pregleda i analize pristiglih ponuda, na preporuku ovlaštenih predstavnika naručitelja, donesena je od strane Općinskog načelnika meritorna Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je kao izvođač odabran Stermasi d.o.o. Saplunara, OIB: 73347504418, a za cijenu od 99.450,00 kn + PDV = 124.312,50 kn. Zapisnik i Odluka slijede: […]

JAVNA NABAVA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

18 listopada, 2018
Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava. Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditeljha. Poziv i dokumentacija slijede: Poziv i dokumentacija za nadmetanje sanacija ceste Uvala Blace
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana