ZATVORENI POSTUPCI

JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA – ODABIR

6 studenoga, 2018
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja završena je predmetna javna nabava, a nakon čega će uslijediti potpisivanje meritornog ugovora o građenju. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru slijede: Odabir ponuditelja uređenje različitih putova

ODABIR IZVOĐAČA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

29 listopada, 2018
Nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave i otvaranja, pregleda i analize pristiglih ponuda, na preporuku ovlaštenih predstavnika naručitelja, donesena je od strane Općinskog načelnika meritorna Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je kao izvođač odabran Stermasi d.o.o. Saplunara, OIB: 73347504418, a za cijenu od 99.450,00 kn + PDV = 124.312,50 kn. Zapisnik i Odluka slijede: […]

JAVNA NABAVA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

18 listopada, 2018
Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava. Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditeljha. Poziv i dokumentacija slijede: Poziv i dokumentacija za nadmetanje sanacija ceste Uvala Blace

ODABRAN NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ IZRADE IDEJNOG PROJEKTA UREĐENJA OBALE PROŽURSKA LUKA

31 kolovoza, 2018
Nakon prikupljanja, evidentiranja, pregleda i ocjene ponuda donesena je meritorna Odluka o odabiru, temeljem koje će biti sklopljen ugovor. Zapisnik i Odluke slijede: Zapisnik o EPO ponuda izrade idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka Odluka odabir najpovoljnijeg ponuditelja izrade idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka

Poziv za dostavu ponude s ponudbenim listom i izjavom

8 kolovoza, 2018
U skladu s proračunskim aktima i Planom javne nabave za 2018.godinu donesena je odluka o pristupanju predmetnoj jednostavnoj javnoj nabavi i pozvana su tri potencijalna ponuditelja na dostavu ponude. Poziv i prateća dokumentacije slijede: Poziv za dostavu ponude s ponudbenim listom i izjavom

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU

26 srpnja, 2018
Pristupa se nabavi glavnog projekta za komunalnu vodnu građevinu za prikupljanje i obradu otpadnih voda u Uvali Sutmiholjskoj. Relevantna dokumentacija slijedi: Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda Projektni zadatak – komunalna vodna […]

Zapisnik o primopredaji i okončana situacija Tematske staze Babinog Polja

25 srpnja, 2018
Zapisnik o primopredaji i okončana situacija Tematske staze Babinog Polja

Zapisnik i odluka o odabiru rekonstrukcije javne rasvjete u NP Mljetu i Kozarici

20 srpnja, 2018
Zapisnik i odluka o odabiru rekonstrukcije javne rasvjete u NP Mljetu

JAVNA NABAVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA

24 lipnja, 2018
Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava. Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditelja. Poziv i dokumentacija slijede: Poziv i dokumentacija za nadmetanje – Radovi uređenja različitih puteva i ulica

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA NP MLJET I U NASELJU KOZARICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

19 lipnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda poslan je trojici potencijalnih ponuditelja koji su registrirani za obavljanje predmetne gospodarske djelatnosti, te koji su već sudjelovali u istim ili sličnim nabavama za područje Općine Mljet. Projekt izrađen od VOLT-ING d.o.o. Split oznake T.D.E-202/17 iz veljače 2017. godine dostupan […]

JEDNOSTAVNA JAVNA NABAVA: UREĐENJE OBALE I OBALNE PROMETNICE U NASELJU PROŽURSKA LUKA

23 svibnja, 2018
Upućuje se zahtjev za dostavu ponuda za predmetnu jednostavnu javnu nabavu trojici potencijalnih ponuditelja. Relevantni dokumenti slijede: Zahtjev za dostavu ponude – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju Prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića Troškovnik – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju Prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića Ponudbeni […]

Postupaj jednostavne javne nabave: izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjskoj

10 travnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I meritorno rješenje MZOiE slijede: Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska Ponudbeni […]

Prijedlog Plana korištenja javnih površina

9 travnja, 2018
Prijedlog Plana korištenja javnih površina E-savjetovanje-za-prijedlog plana korištenja javnih površina Obrazac-savjetovanja

Zahtjev ponuda elektroinstalacija zgrada općine

5 travnja, 2018
Zahtjev ponuda elektroinstalacija zgrada općine

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za 2018.g.

29 ožujka, 2018
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet 2018. E savjetovanje za godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet Obrazac-savjetovanja

Opremanje/obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu „smeđe signalizacije“

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put” između naselja Sobra i Babino Polje

23 veljače, 2018
Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik. Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda. Zapisnik će se […]

Postupak javne nabave: Tematske staze “Babinog polja” – Smeđa signalizacija

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – […]

Otvoreni postupak javne nabave: Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put”

29 siječnja, 2018
Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede: Dokumentacija za nadmetanje – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – Popravak […]

Postupak jednostavne javne nabave: izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

10 siječnja, 2018
Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave. Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I relevantni pregledi slijede: Pregled-građevinskih-parcela-u-naselju-Sobra Pregled-velikih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Pregled-malih-negrađevinskih-parcela-Uvala-Sutmiholjska Ponudbeni-list-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Poziv-za-dostavu-ponude-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri Odluka-o-pristupanju-jednostavnoj-javnoj-nabavi-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana