ZATVORENI POSTUPCI

Odabir ponude za izradu elaborata UPU GZ Žukovac

23 lipnja, 2021
Sken odabir ponude UPU GZ Žukovac

Prihvat ponude za izradu eleborata Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet

23 lipnja, 2021
Sken odabir izrada Izvješća o stanju u prostoru

Zahtjev za ponudu elaborata Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet

3 lipnja, 2021
Zahtjev za ponudu elaborata Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet

Poziv za davanje ponude izrade elaborata UPU-a GZ Žukovac

3 lipnja, 2021
Poziv za dostavu ponude elaborat UPU GZ Žukovac

Odluka i narudžbenica nabave građevinskog materijala za put do crkve sv. Vida

2 lipnja, 2021
Odluka i narudžbenica nabave građevinskog materijala za put do crkve sv. Vida

Zahtjev za ponudu građevinskog materijala za put do crkve Sv. Vida

25 svibnja, 2021
Zahtjev za ponudu građevinskog materijala za put do crkve Sv. Vida

Odluka o prihvatu ponude uređenja plaže Klačina Luka u naselju Sobra

12 svibnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenja plaže Klačna Luka

Odluka o prihvatu ponude uređenja Matanske ulice u Babinom Polju

12 svibnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenja Matanske ulice

Zahtjev za dostavu ponude uređenja Matanske ulice u Babinom Polju

4 svibnja, 2021
Zahtjev za uređenje Matanske ulice u B. Polju

Zahtjev za dostavu ponude uređenja plaže Klačina Luka u naselju Sobra

4 svibnja, 2021
Zahtjev za uređenje plaže Klačna Luka – Sobra

Odluka o prihvatu ponude uređenja groblja u naselju Kozarica

19 travnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenje groblja Kozarica

Odluka o prihvatu ponude održavanja i uređenja puteva na području mjesnog odbora Maranovići

19 travnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude putevi na MO Maranovići

Zahtjev za ponudu različiti građevinski materijal za potrebe više MO-a

12 travnja, 2021
Zahtjev za ponudu različiti građ. mat. za više MO-a

Zahtjev za ponudu održavanja puteva na području MO Maranovići

12 travnja, 2021
Zahtjev za ponudu održavanja puteva na području MO Maranovići

Zahtjev za dostavu ponude: Uređenje groblja u naselju Kozarica

12 travnja, 2021
Zahtjev za ponudu uređenje groblja Kozaric
1 3 4 5 6 7 11
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana