ZATVORENI POSTUPCI

Nabava komunalne opreme uz sufinanciranje FZOEU

30 studenoga, 2021
Narudžbenica broj 113-2021 komunalna oprema Tehnix Odluka odabir komunalna oprema FZOEU

Odluka o prihvatu ponude izrada parcelacionih elaborata za djelove čest.zem. 2302/1 k.o. Babino Polje

29 studenoga, 2021
Sken Odluke i narudžbenice za redigiranje parcelacionih elaborata č.z. 2302-1

JAVNA NABAVA RAZLIČITE KOMUNALNE OPREME UZ SUFINANCIRANJE FZOEU

8 studenoga, 2021
Izjava br. 1. komunalna oprema FZOEU Izjava br. 2. komunalna oprema FZOEU izjava br. 3. komunalna oprema FZOEU Obrazac izjave o nekažnjavanju komunalna oprema FZOEU Ponudbeni list komunalna oprema FZOEU Pregled akata ON za listopad 2021. godine Sken poziva na dostavu ponuda komunalna oprema FZOEU Troškovnik – tehnička specifikacija komunalna oprema 2021

Odabir ponude za izradu elaborata UPU GZ Žukovac

23 lipnja, 2021
Sken odabir ponude UPU GZ Žukovac

Prihvat ponude za izradu eleborata Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet

23 lipnja, 2021
Sken odabir izrada Izvješća o stanju u prostoru

Zahtjev za ponudu elaborata Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet

3 lipnja, 2021
Zahtjev za ponudu elaborata Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet

Poziv za davanje ponude izrade elaborata UPU-a GZ Žukovac

3 lipnja, 2021
Poziv za dostavu ponude elaborat UPU GZ Žukovac

Odluka i narudžbenica nabave građevinskog materijala za put do crkve sv. Vida

2 lipnja, 2021
Odluka i narudžbenica nabave građevinskog materijala za put do crkve sv. Vida

Zahtjev za ponudu građevinskog materijala za put do crkve Sv. Vida

25 svibnja, 2021
Zahtjev za ponudu građevinskog materijala za put do crkve Sv. Vida

Odluka o prihvatu ponude uređenja plaže Klačina Luka u naselju Sobra

12 svibnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenja plaže Klačna Luka

Odluka o prihvatu ponude uređenja Matanske ulice u Babinom Polju

12 svibnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenja Matanske ulice

Zahtjev za dostavu ponude uređenja Matanske ulice u Babinom Polju

4 svibnja, 2021
Zahtjev za uređenje Matanske ulice u B. Polju

Zahtjev za dostavu ponude uređenja plaže Klačina Luka u naselju Sobra

4 svibnja, 2021
Zahtjev za uređenje plaže Klačna Luka – Sobra

Odluka o prihvatu ponude uređenja groblja u naselju Kozarica

19 travnja, 2021
Odluka o prihvatu ponude uređenje groblja Kozarica
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana