Novosti

Odluka o raspodjeli dobiti Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

31 kolovoza, 2018
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2017.-godinu

Odluka o usvajanju Završnog računa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

31 kolovoza, 2018
Odluka-o-usvajanju-Završnog-računa-Voda-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2017.-godinu

Odluka o davanju razrješnice direktoru Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

31 kolovoza, 2018
Odluka-o-davanju-razrješnice-direktoru-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2017.-godinu

Odluka o raspodjeli dobiti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

31 kolovoza, 2018
Odluka-o-raspodjeli-dobiti-Komunalno-Mljet-d.o.o.-Babino-Polje-za-2017.-godinu

Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš

31 kolovoza, 2018
Općina Mljet je, sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim propisima, započela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš. Obavijest o započinjanju predmetnog postupka objavljuje se u dnevnom list, ovim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Mljet. Meritorna Odluka objavljena je i u „Službenom glasniku Općine […]

ZAVRŠEN PROJEKT “AUSTRIJSKI PUT”

22 kolovoza, 2018
U ugovorenom roku završeni su radovi na popravku i uređenju pješačkog puta “Austrijski put” između naselja Sobra i Babinog Polja. Naručitelj Općina Mljet i izvođač Straževac d.o.o. Sobra potpisali su zapisnik o primopredaji i okonačani obračun izvedenih radova, a nadzor Traser d.o.o. Dubrovnik je izradio završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima. Temeljem zapisnika i […]

NOVI CJENICI JAVNE OTOČNE VODOOPSKRBE

16 srpnja, 2018
Nakon dovođenja vode s kopna pružatelji usluge javne vodoopskrbe na području Općine Mljet: Voda Mljet d.o.o. Babino Polje i NPKLM vodovod d.o.o. Korčula donijeli cjenike javne otočne vodoopskrbe i na njih priskrbili propisanu prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. Odluke o davanju prethodne suglasnosti koje sadrže cjenike kao prilog slijede: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik […]

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE KORISNIKE OTOČNIH ISKAZNICA 2018-2019

16 srpnja, 2018
OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE KORISNIKE OTOČNIH ISKAZNICA 2018-2019

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

28 lipnja, 2018
Dana 29.06.2018.godine održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća. Relevantni akti slijede: Poziv 14. svečana sjednica OV-a Pozivnica Dan Općine Mljet 2018.g.

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 lipnja, 2018
Dana 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će su raspravljeni i usvojeni: akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i akt o dodjeli javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet. Usvojeni akti  slijede: Odluka o […]
1 31 32 33 34 35 38
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana